Bransjen antyder at så mange som syv av ti boliger har feil og mangler og at så mye som en av fem boligsalg ender i konflikt. – En boligsalgsrapport reduserer sjansen for fremtidig usikkerhet og krangel, sier sivilingeniør og takstmann Terje Chr. Svenkerud i Takstrådet.

Det er et år siden takstbransjen innførte ny boligsalgsrapport med basis i NS3600. Boligsalgsrapporten, som skulle bidra til å få ned det høye konfliktnivået rundt boligsalg i Norge, har fått delte tilbakemeldinger.  Mange mente at den var for omfattende og at den derfor ble for lite brukt.

Ny og fleksibel rapport
– Nå har bransjen endret og forenklet rapporten, noe som gjør den mer brukervennlig og fleksibel, sier Svenkerud. Den nye Boligsalgsrapporten vil tre i kraft 1.1.2016.

Både byggmester og takstmann Harald Juliussen og Svenkerud hos Takstrådet i Elverum gleder seg over den reviderte rapporten.

– Boligsalgsrapporten til nå har vært omfattende og noe tidkrevende. Med den reviderte rapporten (Boligsalgsrapport 2), som gir langt større valgmuligheter, vil nok mange få øynene opp for fordelen en slik rapport gir, sier Svenkerud.

– I forhold til en enkel verdi- og lånetakst, gir Boligsalgsrapporten en helt annen mulighet til å vurdere boligens tekniske tilstand, påpeker Juliussen. – Det gir langt større trygghet for både kjøper og selger i et fremtidig perspektiv. – Og tegner du eierskifteforsikring, gir de fleste forsikringsselskap deg avslag på premien – dermed er deler av kostnaden innspart (Ref: Engangspremie)

Fremtidige kjøpere ønsker Boligsalgsrapport
Boligsalgsrapporten er ikke obligatorisk ved salg av bolig, men både Juliussen og Svenkerud tror at flere og flere kjøpere vil ønske at en slik rapport foreligger:

– Vi ser jo at konfliktnivået ved salg av boliger der en slik rapport foreligger, er betraktelig redusert. Det er en grunn til at både Forbrukerrådet og forsikringsselskaper anbefaler den, smiler Svenkerud.. Juliussen nikker og er enig: – Vi får tilbakemeldinger på at kjøpere ikke skremmes av feil og mangler, men tvert i mot føler seg tryggere når alle opplysninger ligger på bordet. I noen tilfeller kan det faktisk øke prisen på boligen! Usikkerhet kan i ytterste konsekvens virke prisdempende, påpeker han.

 

Investering i fremtidig mental helse
– Den største utfordringen er at boligsalg i dag vanligvis foregår relativt raskt, og at meglere gjerne inkluderer verdi- og lånetakst i pakka. Det virker som en god og billig løsning akkurat der og da, men mange konflikter kunne vært unngått ved at selger kontakter takstmann før megler, og tar en prat om hva som trengs av vurderinger for boligen, forklarer han.  – Det nytter lite med styling og markedsføring, hvis man ikke legger kortene på bordet hva teknisk tilstand gjelder – i det lange løp kan det faktisk virke mot sin hensikt – også for meglernes del. Han tror mange automatisk tenker megler, før de tar stilling til takst:

– Det tar gjerne en tid fra man begynner å tenke på å selge bolig, til man faktisk tar kontakt med megler. Hvorfor ikke ta kontakt med takstmann først, og gi boligsalget den tiden og tryggheten som en slik transaksjon fortjener, spør han smilende. – Absolutt en investering i fremtidig mental helse, spør du meg!