NTF (Norges TakseringsForbund) har gjennom en kartlegging konkludert med at takstbransjens struktur, med små enkeltstående enheter, fremstår som svak og sårbar i et konkurranseperspektiv. De tror en takstkjede er løsningen.

Medlemmene av NTF har gjennomført lang, offentlig takstutdanning. Det er høye krav til medlemskap og til etter- og videreutdanning.

– Takstmann er ingen beskyttet tittel, sier Terje Chr. Svenkerud. – Så det at vi er medlem av NTF viser at vi har kompetanse og er seriøse aktører. Han har jobbet i bransjen i en mannsalder og ser at det kan være nyttig med en landsdekkende takstkjede som har fokus på den kommersielle kraften for NTF-takstmenn. – Vi sitter veldig spredt og det er få muligheter for samkjøring, forteller han.

Kraft og innovasjon
Bjørn Tallhaug blir ny adm. direktør i den nye nasjonale takstkjeden. – Det er viktig at vi organiserer oss for å få felles muskler og kraft, sier han i et skriv til sine kollegaer i NTF. – Små enheter må bli større, både regionalt og nasjonalt om vi skal kunne være forhandlingsdyktige med de store aktørene, sier han. Han mener det er viktig å videreutvikle tjenester som markedet etterspør, samt være innovative og ha fokus på lønnsomhet. – Målet er at vi skal være konkurransedyktige og etterspurt, påpeker han.

Blir spennende fremover
Både Harald Juliussen og Terje tror det blir spennende å se hvordan etableringen av takstkjeden utvikler seg og ser frem til å få vite mer om prosessen. – Vi holdes løpende orientert, sier Harald. – Det er klart det er store muligheter hvis bransjen evner å samle seg. Både for å sikre takstnæringen mot kapitalsterke konkurrenter og for å utvikle de mulighetene som ligger her.

Les mer om NTF her